Loading...
Navigatie:  Home  >  Nieuws  >  Bericht

De alternatieven voor de euro

 10 juni 2015 

    Print       Email

jan gajentaan - CopyDoor Jan Gajentaan

Deze week had ik een discussie op Twitter met columnist Chris Aalberts. Volgens Chris klagen eurokritici veel maar hebben ze geen levensvatbare alternatieven voor de euro en/of de EU. Ik ben zelf eurokritisch. Ik ben het niet met Chris eens en dat gaf ik ook aan op Twitter, want er zijn wel degelijk goed uitgewerkte alternatieven voor de euro. Waar het aan ontbreekt is een serieuze discussie in de media en in de politiek, maar dát kun je de eurokritici niet kwalijk nemen.

Natuurlijk heb je eurokritici in verschillende soorten en maten. Sommige eurokritici zijn niet tegen de EU als zodanig en zelfs niet tegen de euro als gemeenschappelijke Europese munt en wereldwijde reservemunt naast de US dollar, zij willen alleen dat er weer monetaire flexibiliteit komt (rente, lonen en prijzen aanpassen aan nationale omstandigheden). Daar zijn verschillende modellen voor (zie volgende alinea’s). Daarnaast heb je ook eurokritici die mordicus tegen de EU zijn en ook tegen een gemeenschappelijke munt. Zij willen terug naar het model van een eigen nationale munt en een nationale, democratische, soevereine staat.

De econoom Drs. Harry Geels heeft hier veel over gepubliceerd en heeft een heel overzichtelijke matrix opgesteld van de verschillende alternatieven voor de eenheidseuro. De matrix kunt u vinden via deze link
http://www.inmaxxa.nl/resources/site1/general/euro%20solution%20matrix%20v23_7_2012%20inmaxxa.pdf
Vanwege ruimtegebrek zal ik alleen de beste drie alternatieven voor de huidige euro doornemen.

1. The Matheo Solution (TMS). In dit model blijft de euro het enige wettige betaalmiddel van de eurozone, echter worden er in het monetaire systeem (ECU-ERM) nationale munten heringevoerd, waardoor op nationaal niveau aanpassingen kunnen plaatsvinden in rente, prijzen, lonen, etc. Daardoor zou de eurozone weer over monetaire flexibiliteit beschikken binnen de regels van het Europact. Landen die een achterstand hebben op het vlak van concurrentievermogen kunnen weer devalueren; landen die te maken hebben met oververhitting kunnen de rente verhogen, etc. Voor wie er meer van wil weten, google maar eens op “Matheo Solution”.

2. Systeem van parallelle munten naast de euro. Al in 1975 heeft een commissie van topeconomen (Optica Groep) de Europese Commissie geadviseerd om nationale munten parallel te laten bestaan naast de (toen nog in te voeren) gemeenschappelijke munt. Dit omdat monetaire flexibiliteit broodnodig is in de economisch en fiscaal zeer divergente EU. Helaas zijn deze waarschuwingen in de wind geslagen door Europese politici die in de jaren negentig besloten tot invoering van de euro (de Franse president Mitterrand voorop). Zo kwam men tot de “one-size-fits-all-euro”, een gedrocht dat geheel volgens de voorspelling van de Optica Groep heeft geleid tot massawerkloosheid (vooral in Zuid-Europa), een schuldenexplosie en lagere economische groei voor de eurozone als geheel. Het verschil met model 1 (TMS) is dat er bij de parallelle munten nationale munten zijn (naast de euro) die gebruikt kunnen worden als als betaalmiddel, terwijl bij TMS deze nationale munten alleen rekeneenheid zijn.

3. Afschaffen van de euro en terugkeer naar nationale munten, dus naar de situatie van vóór 2002. Politiek gezien zijn o.a. het Franse Front National en de Nederlandse PVV voorstander van deze oplossing. De PVV heeft twee onderzoeken door gerenommeerde instituten laten doen naar deze variant, waaruit bleek dat er op lange termijn meer economische groei zou zijn in Nederland als er weer een nationale munt is. Bovendien zou Nederland door te kiezen voor een eigen munt ontkomen aan de transferunie die de eurozone steeds meer zal worden, waardoor de welvaart uitgehold wordt.

De econoom Bruno de Haas heeft hier een boek over geschreven “Laat de leeuw niet in zijn hempie staan” waarin hij aantoont dat de euro Nederland op termijn vele honderden miljarden euro’s zal kosten. Hij spreekt van de euro als “de dood in duizend speldeprikken”.

Ik heb nu nog niet eens verschillende andere oplossingen en varianten besproken in de matrix van Geels (zoals bijv. de Neuro/Zeuro optie). Kortom, alternatieven zijn er voldoende. Maar de regerende elite en de mainstream media hebben kennelijk niet, of slechts mondjesmaat de behoefte om het debat aan te gaan. Dat is omdat ze vaak een tunnelvisie hebben, of omdat ze bang zijn voor negatieve reacties van de financiële markten op een dergelijk debat. De facto leidt dit tot een dictatuur van de financiële markten, die ik als democraat volstrekt niet acceptabel vind.

Daarom is het goed dat eurokritici van verschillende politieke richtingen zich verenigen, bij voorbeeld bij het onlangs opgerichte Forum voor Democratie van o.a. Thierry Baudet, een eurokritische denktank.

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL

    Print       Email
  • Published: 2 maanden ago on 3 september 2020
  • By:
  • Last Modified: september 3, 2020 @ 12:42 am
  • Filed Under: Nieuws
Translate »