Loading...
Navigatie:  Home  >  Nieuws  >  Bericht

Eurocrisis: De oplossing ligt al jaren op de plank…

 26 juni 2015 

    Print       Email

jan gajentaan - CopyDoor Jan Gajentaan

Terwijl ik begin deze week nog schreef dat het erop leek dat EU, ECB, IMF en Griekenland elkaar dicht waren genaderd na de bezuinigingsvoorstellen van Griekenland, ziet het er na een aantal zeer chaotische en verwarrende EU- en eurogroep meetings van woensdag en donderdag ineens weer een stuk somberder uit.

Kern van het geschil lijkt te zijn, dat met name het IMF van mening is dat de Griekse regering met hun voorstellen te veel de lasten verzwaren van burgers en bedrijven, met name door de enorme BTW verhoging die ze willen doorvoeren. Het IMF ziet liever dat de Grieken ingrijpen in hun dure pensioenstelsel, dat in de toekomst nóg onbetaalbaarder zal worden dan het nu al is, omdat de Griekse bevolking sneller vergrijst dan de andere EU- landen door een laag geboortecijfer.

De Grexit komt dus toch dichterbij dan menigeen dacht, tenzij er in de komende dagen alsnog een last-minute oplossing wordt gevonden. Zo’n laatste-moment-oplossing zal waarschijnlijk niet lang standhouden omdat het onderlinge vertrouwen tussen de Griekse regering en de instituties totaal geërodeerd blijkt te zijn. In het beste geval, schat ik in, wordt er een oplossing gevonden die stand houdt tot september en dan begint het gesteggel weer opnieuw.

Wat is nu de kern van het probleem? De kern van het probleem is dat de EU door het vormen van een Monetaire Unie (EMU) van inmiddels 19 landen, iedere vorm van monetaire flexibiliteit (rente, wisselkoersaanpassingen) onmogelijk heeft gemaakt terwijl het gaat om landen met een totaal andere achtergrond, mentaliteit en cultuur, die zich bovendien ook nog eens in verschillende economische cycli bevinden.

Doordat monetaire aanpassingen niet mogelijk zijn binnen de EMU kunnen aanpassingen alleen plaats vinden door keihard te bezuinigen en te hervormen, maar op de eerste plaats is daar niet in ieder land een gelijk draagvlak voor aanwezig, op de tweede plaats leidt dit tot een ”race to the bottom”. Landen kunnen alleen nog maar concurreren door hun lonen te verlagen; daarmee wordt de vraagzijde van de economie (m.n. de binnenlandse consumptie) kapot gemaakt. De rampzalige resultaten van dit beleid zien we door heel Europa.

Helaas weigeren de Europese elite en de media de oorzaken van dit drama goed te analyseren en een open debat te voeren over mogelijke oplossingen. Zo zag ik bijvoorbeeld maandagavond jl. een uitzending van Jinek, waarin Mathijs Bouman (econoom), Neelie Kroes (voormalig Eurocommissaris) en Antoinette Herstenberg (programmamaker) spraken over de economische crisis in Griekenland. Dit illustere trio presteerde het om met presentator Eva Jinek een half uur te babbelen over de Griekse crisis, zonder het monetaire aspect ook maar te noemen!

Griekenland is een heel ander land dan Duitsland of Nederland. Overheid en bedrijfsleven worden daar sinds begin 19e eeuw bepaald door een patronagesysteem; de belastingmoraal is laag en zoals gezegd is er een enorme vergrijzing. De Grieken hebben de afgelopen jaren (onder druk van de Troika) al heel wat hervormingen doorgevoerd, maar de genoemde oorzaken poets je niet in een paar jaar weg. Volgens de Duitse topeconoom Prof. H.W. Sinn kan de Griekse economie alleen herstellen als er een muntdevaluatie plaats vindt van ca. 30% ten opzichte van de huidige eurokoers. En dat is nu juist het probleem, want dat kan niet binnen het huidige eurosysteem!

Nu zou je dit kunnen oplossen met de Grexit (Drachme weer invoeren, eventueel tijdelijk) zodat de Grieken weer een eigen munt hebben. Maar, los van de onrust die dit zal veroorzaken zowel in Griekenland als op de financiële markten, zit je dan nog met het probleem dat de euro eigenlijk ook te duur is voor landen als Italië, Spanje en zelfs Frankrijk, dat ook worstelt met een hoge werkloosheid (ruim vijf miljoen Fransen zijn werkzoekende!).

Al sinds drie jaar schrijf ik, net als enkele anderen, veel in zowel de Nederlandse media (tot voor kort voor De Dagelijkse Standaard) en ook in de Surinaamse media (GFC Nieuws) over een interessant en baanbrekend alternatief: The Matheo Solution (TMS).

Kern van dit oplossingsmodel van de Nederlandse ingenieur en jurist André ten Dam is een flexibel monetair systeem dat zich aan kan passen aan een Europa van verschillende snelheden middels het ‘Euro Currency Units-Exchange Rate Mechanism (ECU-ERM)’ . Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen geld als betaalmiddel (dit blijft gewoon de euro) en geld als monetaire rekeneenheid. Hiertoe worden nationale munten ingevoerd, maar deze worden dus niet ingezet als betaalmiddel in de winkel, alleen maar als rekeneenheid in het monetair systeem.

Door deze nationale rekeneenheden (NCU’s, National Currency Units) zullen landen in staat zijn om als het nodig is te devalueren en zo hun concurrentiekracht te herstellen, in plaats van de lange en pijnlijke weg van interne devaluatie (constante verlaging van lonen en prijzen) te volgen. TMS heeft nog andere voordelen: kapitaalvlucht wordt voorkomen doordat bestaande schuldvorderingen in euro’s gewaardeerd blijven en er zal weer de mogelijkheid zijn voor rentefluctuatie per land, welke de verantwoordelijkheid wordt van nationale centrale banken, in overleg met de ECB.

Voor meer informatie over TMS zie ook deze website: http://thematheosolution.blogspot.nl/

Het mooie van TMS is bovendien dat het model zonder al te veel kosten ingevoerd kan worden, terwijl alle andere oplossingen (terug naar nationale munten, opdelen eurozone in Noord en Zuid, etc.) gepaard zullen gaan met enorme kosten, waarschijnlijk een nieuwe financiële crisis veroorzaken en ook nog eens zullen leiden tot een enorme kapitaalvlucht. Met name bij een Neuro/Zeuro constructie ligt dat risico voor de hand, terwijl TMS er juist op is ingesteld om dit te voorkomen.

Zo zien we, merkwaardig genoeg, dat de beste oplossing voor de eurocrisis al vijf jaar op de plank ligt maar politici en media simpelweg weigeren om het debat erover aan te gaan. Ondertussen worden we dagelijks getrakteerd via de media op een titanengevecht tussen de radicaal-linkse Griekse regering en de instituties EU/ECB/IMF, waarbij géén van beide kampen mijn sympathie heeft, omdat ze geen van beiden een structurele oplossing bieden voor de al jaren voortwoekerende eurocrisis.

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL

    Print       Email
  • Published: 3 maanden ago on 3 september 2020
  • By:
  • Last Modified: september 3, 2020 @ 12:42 am
  • Filed Under: Nieuws
Translate »