Loading...
Navigatie:  Home  >  Nieuws  >  Bericht

Grieken en EU dicht bij compromis

 22 juni 2015 

    Print       Email

jan gajentaan - CopyDoor Jan Gajentaan

Zoals het zich laat aanzien is na de speciale EU-top van maandag, voorafgegaan door een bijeenkomst van de Eurogroep van ministers van Financiën, de kans op een Grexit een stuk minder geworden. Op het allerlaatste moment kwam Griekenland met een voor EU en IMF waarschijnlijk acceptabel voorstel met daarin enige concessies: hogere BTW, veranderingen in het pensioenstelsel, hogere belastingen. In plaats van op de overheid te bezuinigen, verzwaren Tsipras en Varoufakis dus de lasten voor burgers en bedrijven. Het bekende onaangename recept, dat we in Nederland helaas ook maar al te goed kennen.

EU, ECB en IMF staan hier positief tegenover, waardoor het erop lijkt dat er later deze week een globaal akkoord komt, de Grieken het resterende deel van het financiële hulppakket zullen ontvangen en het staatsbankroet in ieder geval voor deze zomer is afgewend. Waarschijnlijk zal dat zijn op basis van een halfbakken compromis, met beloftes die misschien maar ten dele uitgevoerd worden. Overigens zullen het Griekse en het Duitse parlement nog moeten instemmen met een eventuele deal, dus voorlopig blijft het nog even spannend.

Ook al is de crisis hierdoor voor het moment afgewend, ik geloof er niets van dat nu een oplossing voor de langere termijn is bereikt. Ten eerste heb ik geen vertrouwen in de recepten van de EU, ECB en IMF. Door het beleid van keihard bezuinigen en lasten verzwaren, gecombineerd met interne devaluatie (het verlagen van de lonen) wordt de toch al zwaar gehavende Griekse economie nóg verder de nek omgedraaid.

Mijn visie, die ik in veel columns heb uitgedragen, is dat alleen met een specifiek, landgebonden monetair beleid (rente- en wisselkoers aanpassingen) landen hun welvaart kunnen behouden c.q. uitbouwen. Dat ze daarbij ook moeten hervormen en soms bezuinigen, lijkt me evident. Landen moeten immers ook mee kunnen komen in de wereldwijde concurrentiestrijd, maar met een nationaal monetair beleid kan dat op een veel evenwichtiger manier gebeuren.

Dat betekent niet dat ik tegen Europese samenwerking ben, zolang het maar geen bureaucratische integratie is. Het betekent zelfs niet, dat ik tegen een gemeenschappelijke munt ben, mits die zodanig vorm is gegeven, dat monetaire flexibiliteit op nationaal niveau mogelijk blijft. Er zijn modellen die dit mogelijk maken, zoals The Matheo Solution. Zie deze website voor uitleg http://thematheosolution.blogspot.nl/

Komen we terug op Griekenland. Zijn de Grieken nu gebaat bij deze deal met de EU, als deze wordt goedgekeurd door het Griekse en het Duitse parlement? Op korte termijn wel, want daarmee wordt een staatsbankroet voorkomen. Maar op de middellange en lange termijn, denk ik niet dat het gaat werken met de Grieken in de eurozone.

In Griekenland zullen veel zaken nog duurder worden door de BTW-verhoging, terwijl de euro als munt nog steeds te duur is voor het land om te concurreren met omringende landen. In feite hebben de Grieken een muntdevaluatie nodig van zo’n 30%. Omdat dit bij het euro-systeem onmogelijk is, zal de Griekse economie in recessie blijven of minimaal groeien dankzij de huidige lichte economische opleving, die grotendeels te danken is aan de monetaire verruiming van de ECB (kunstmatige groei dus). Hooguit zullen grotere bedrijven iets profiteren van de EU-hervormingen.

Helaas komen echte, zinvolle hervormingen zoals het herinvoeren van monetaire flexibiliteit niet eens ter sprake. De instituties gaan maar door met het mantra van hervormen, bezuinigen en in de pas lopen van de EU. De onvrede zal blijven en de Griekse bevolking zal blijven radicaliseren, zowel aan de linkerkant (Syriza) als aan de rechterkant (Gouden Dageraad) van het politieke spectrum. Hetzelfde geldt voor Spanje, waar de radicaal-linkse Podemos sterk in opkomst is en al de burgermeester posten van Barcelona en Madrid wist te veroveren.

Ondertussen hebben de “vijf presidenten” van de EU (Tusk, Draghi, Juncker, Schulz en Dijsselbloem) voorstellen op tafel gelegd om de nationale soevereiniteit van landen nóg verder te beperken, o.a. door een Europees ministerie van Financiën op te richten. Over het vragen van instemming daarvoor aan de burgers horen we niets. We worden steeds meer over ons hoofd geregeerd in de EU.

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL

    Print       Email
  • Published: 2 maanden ago on 3 september 2020
  • By:
  • Last Modified: september 3, 2020 @ 12:42 am
  • Filed Under: Nieuws
Translate »