Loading...
Navigatie:  Home  >  Nieuws  >  Bericht

Koning George VI – de stille held van de Tweede Wereldoorlog

 18 juli 2015 

    Print       Email

jan gajentaan - CopyDoor Jan Gajentaan

Dankzij de Britse tabloid The Sun is een filmpje opgedoken van de Britse koningin Elizabeth in haar jeugdjaren. We zien op het filmpje hoe Elizabeth in de vroege jaren dertig – waarschijnlijk schertsenderwijs – een Hitlergroet brengt op verzoek van haar oom Edward, die in 1936 kortstondig koning was. Edward moest binnen een jaar aftreden door zijn voorgenomen huwelijk met een gescheiden Amerikaanse vrouw, waarmee hij naar het schijnt een SM-achtige relatie onderhield.

Natuurlijk regent het nu weer theorieën en complotten op het internet over het vermeende Nazi-karakter van het Britse koningshuis. Op zich is het waar dat delen van de Britse elite – waaronder ook leden van het koningshuis – voor en zelfs nog tijdens de oorlog, Nazi sympathieën hadden of wilden capituleren voor Hitler. Het is goed dat er aandacht is voor dit aspect voor de geschiedenis, maar het lijkt mij niet bevorderlijk voor het historisch besef als er stemming wordt gemaakt op het internet op basis van een totaal uit zijn context gehaald filmpje.

Daarom vind ik het tijd hier iets tegenover te stellen, om de juiste balans te herstellen. Vooral wil ik wijzen op de belangrijke rol tijdens WO2 van Koning George VI (1895 – 1952), die eigenlijk Albert heette. https://nl.wikipedia.org/wiki/George_VI_van_het_Verenigd_Koninkrijk#Regeringsperiode
Hij was de vader van de huidige koningin Elizabeth, broer van bovengenoemde Edward en tevens de laatste koning van Engeland, en werd dus opgevolgd door koningin Elizabeth, zijn dochter.

George VI besteeg de troon in 1936, na de episode met zijn broer. Naar verluidt was King George een schuchtere man, een Marine Officier die tegen zijn wil koning werd en daar helemaal niet om zat te springen. Hij zou relatief jong sterven in 1952, omdat de ongelooflijke stress tijdens WO2 een grote impact had op zijn toch al zwakke gezondheid (hij was zenuwpatiënt, had een spraakgebrek en was kettingroker).

Voor een goed begrip van de rol van Koning George VI moet ik eerst erop wijzen dat naast de hierboven genoemde Nazi sympathieën onder delen van de Britse elite, de publieke opinie eind jaren dertig in heel Europa overwegend op de hand was van het Appeasement-kamp, wat bleek uit de overweldigende steun voor de Britse premier Chamberlain en zijn fameuze “Peace for our time”-Verdrag van München (1938). De Europese elite én de media dachten zo oorlog te voorkomen.

Het waren slechts enkelingen die toen al de ware aard van het perfide Hitler regime beseften, waaronder de toen nog eenzame staatsman Winston Churchill (op wie natuurlijk ook het e.e.a. aan te merken valt, maar dat terzijde) en de Canadese zakenman Bill Stephenson, een vriend van Churchill, die door zijn hoedanigheid als industrieel veel informatie over Duitsland had en die doorspeelde naar Churchill. Zo kreeg Churchill een informatievoorsprong op collega-parlementariërs, maar stond in die tijd nog geïsoleerd.

Churchill is de man die toen en ook nu de meeste aandacht heeft gekregen en het symbool is geworden van Britse onverzettelijkheid. De minstens even belangrijke rol van de Canadese zakenman Bill Stephenson en die van Koning George VI is onderbelicht gebleven.

Bill Stephenson, die piloot was tijdens WOI, was de ultieme spymaster – hij stond model voor de latere James Bond-figuur van Ian Fleming. Stephenson was de man die de samenwerking tussen de geheime diensten van VK en VS organiseerde, de publieke opinie beïnvloedde voor de geallieerden en de verbinding vormde tussen Churchill en Roosevelt. Opmerkelijk is dat Stephenson, die de hele oorlog leiding gaf aan de koepelorganisatie BSC (British Security Coordination) hiervoor nooit één cent aan salaris heeft ontvangen. Hij was vrijwilliger. Voor de levensloop van Bill Stephenson zie hier https://en.wikipedia.org/wiki/William_Stephenson

Het was Koning George VI die uiteindelijk de verbindende schakel vormde tussen al deze beslissende elementen, hoewel hij aanvankelijk het Appeasement-beleid van Chamberlain steunde. Zijn vrijheidslievende overtuigingen moeten deze verlegen man gesterkt hebben in de strijd tegen het nazisme.

In juni 1939, toen de stemming in Europa nog steeds pro-appeasement was, maakte Koning George een rondreis door Canada en V.S. waarmee hij al veel sympathie won voor de Engelse cq geallieerde zaak. Dit was enkele maanden vóór het uitbreken van WO2 na de Duitse inval in Polen (1 september 1939).

Pas na deze inval veranderde het politieke klimaat en koos de Britse bevolking massaal voor een houding van verzet. Churchill werd premier. Koning George besloot tegen de adviezen in, om niet te vluchten naar Canada en bij zijn volk in Engeland te blijven. Dat kostte hem bijna zijn leven, toen twee Duitse bommen vielen in de tuin van Buckingham Palace.

Hoewel koning George aanvankelijk niet zo goed overweg kon met Churchill, ontwikkelde zich een hechte band tussen beide mannen. Over de nauwe samenwerking tussen Koning George VI en de staatsman Winston Churchill is in 2013 een boek verschenen van de historicus Kenneth Weisbrode http://www.amazon.com/Churchill-King-Wartime-Alliance-Winston/dp/0670025763#productDescription_secondary_view_div_1437206586611

Ook moet de rol van de echtgenote van George VI, Elizabeth (moeder van de huidige koningin Elizabeth) genoemd worden. Deze sterke en humoristische vrouw die niets van het nazisme moest hebben, steunde haar man in alle opzichten en was een bron van inspiratie voor de  Britse natie. Zij was de hele oorlog actief met het bezoeken van fabrieken en militaire troepen of stak burgers in gebombardeerde wijken een hart onder de riem. Na het overlijden van haar man was zij de populaire “Queen-mum” en zou de gezegende leeftijd van 102 jaar bereiken (overleden in 2002).

Samen met de extraverte Churchill, vormde de schuchtere maar moedige koning George VI een ijzersterk koppel. Zijn persoonlijke moed en overtuiging hebben een grote rol gespeeld in de overwinning van vrijheid en democratie op de barbaarse en antisemitische dictatuur van Adolf Hitler. Laten we de geschiedenis niet beoordelen op basis van een familiefilmpje.

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL

    Print       Email
  • Published: 2 maanden ago on 3 september 2020
  • By:
  • Last Modified: september 3, 2020 @ 12:42 am
  • Filed Under: Nieuws
Translate »