Loading...
Navigatie:  Home  >  Nieuws  >  Bericht

Vreemde uitspraak Eurocommissaris Mogherini

 4 juli 2015 

    Print       Email

jan gajentaan - CopyDoor Jan Gajentaan

Op 25 juni jl. deed de Italiaanse Federica Mogherini, de tamelijk onervaren Eurocommissaris die verantwoordelijk is voor buitenlandse zaken én veiligheid van de EU, een in mijn ogen erg vreemde uitspraak.

Tijdens een conferentie over de rol van islam in Europa – u kunt de tekst hier nalezen
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150625_07_en.htm zei Mogherini letterlijk:

“I am not afraid to say that political Islam should be part of the picture. Religion plays a role in politics – not always for good, not always for bad. Religion can be part of the process. What makes the difference is whether the process is democratic or not.”

Wat is nu precies de politieke islam, die Mogherini zo graag een rol wil toebedelen in de Europese politiek? Op Wikipedia vinden we de volgende uitleg: “Islamisme of politieke islam is een verzameling van politieke ideologieën binnen de islam gebaseerd op een conservatieve, letterlijke interpretatie van de Koran en de Hadith. De ideologie komt voort uit het islamitisch principe van tawhid, eenheid, dat de scheiding van godsdienst en staat niet accepteert en de aard van de Koran, die niet als door God-geïnspireerd maar als letterlijke woord van God gezien wordt.”

Dit geeft meteen al aan, dat we op grote problemen stuiten bij het toelaten of zelfs promoten (zoals Mogherini lijkt te doen) van de politieke islam in Europa. Zelfs als je voorstander bent van godsdienstvrijheid – wat ik ben – kom je er niet omheen dat de huidige islam (dus niet alleen ISIS of andere extreme varianten daarvan) op gespannen voet staat met het kernidee van de westerse democratie: de scheiding van kerk (moskee) en staat.

Natuurlijk moeten we hier objectief en genuanceerd naar kijken. Blijkens onderzoek van Prof.Dr. Ruud Koopmans, tegenwoordig verbonden aan de universiteit van Berlijn (voorheen die van Amsterdam) zijn de meeste moslims in Nederland weliswaar geen voorstander van de sharia, maar komen hun opvattingen in hoofdlijnen op het volgende neer (ik quote uit dit artikel http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/09/meer-moslims-fundamentalistisch-dan-politiek-wil-toegeven/ van journalist Frank Verhoef) :

1) 75 procent van de moslims (in Nederland) gelooft dat er maar één interpretatie mogelijk is van de Koran (dit zorgt ervoor dat de Verlichting nog ver weg is).

2) 65 procent van de moslims vindt de regels in de Koran belangrijker dan de regels van de overheid.

3) 54 procent van de moslims denkt dat het Westen erop uit is om de islam te vernietigen (dit is een gevaarlijke combinatie met punt 2).

4) 45 procent van de moslims denkt dat Joden niet te vertrouwen zijn (vandaar het uit de hand lopende antisemitisme de laatste jaren).

Inmiddels is er wereldwijd weliswaar een hervormbeweging op gang gekomen onder moslims die o.a. gesteund wordt door de voormalige Nederlandse politica Ayaan Hirsi Ali, maar deze beweging vertegenwoordigt niet meer dan een paar procent van de moslims wereldwijd.

Zoals Hirsi Ali aangeeft in haar analyses http://dutch.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?t=24954 zijn er momenteel drie soorten moslims: een steeds groter wordende groep (maar nog wel minderheid) van fundamentalistische moslims, een meerderheid van weliswaar gematigde moslims, maar die meestal geen afstand nemen van de geweldsoproepen in de Koran en waarschijnlijk ook niet het westerse concept van scheiding tussen kerk en staat steunen, en tenslotte een nog kleine minderheid van moslims, die oprecht hervormingen nastreven.

Gegeven deze stand van zaken, stel ik de vraag welke rol de politieke Islam op dit moment in Europa zou moeten spelen, zolang hun overtuiging in essentie neerkomt op het willen afschaffen van de scheiding tussen religie en staat. Het gaat er dus niet alleen om of dergelijke partijen zich aan het democratische proces houden, zoals Mogherini stelt, maar eerst en vooral in hoeverre hun inhoudelijke boodschap en doelstelling democratisch is!

Een voorbeeld: in de meeste landen van Europa zijn partijen verboden die zich op het nazisme baseren, ook al zijn ze in eerste instantie van plan zich aan het “democratische proces” te houden. Dat is in mijn ogen volstrekt logisch: waarom zou de democratie zichzelf laten afschaffen?

De niet door het volk gekozen bureaucraten van de EU laten steeds vaker blijken dat ze zichzelf totaal losgezongen hebben van de realiteit, waardoor de weerstand onder de bevolking tegen de EU steeds groter wordt. Ik weet niet wie of wat deze mevrouw Mogherini vertegenwoordigt; in ieder geval niet ondergetekende.

De Europese Raad, bestaande uit de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-landen, de voorzitter van de Europese Commissie, de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (dus Mogherini zelf), is het hoogste politieke orgaan van de EU. Dit lijkt me de ideale plaats om Mogherini tot de orde te roepen. Premier Rutte, werk aan de winkel!

 

 

 

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL

    Print       Email
  • Published: 2 maanden ago on 3 september 2020
  • By:
  • Last Modified: september 3, 2020 @ 12:42 am
  • Filed Under: Nieuws
Translate »