Loading...
Navigatie:  Home  >  Nieuws  >  Bericht

IMF: zegen of vloek? – deel 1 [VIDEO]

 10 mei 2016 

    Print       Email

1

        
  

Een eventuele samenwerking met het IMF roept in de meeste gevallen een soort Pavlov-reactie van hevig verzet op.

In ‘IMF: zegen of vloek?’ zoeken wij de mogelijke oorzaken van deze reactie, en kijken wij wat de ervaringen met dit instituut zijn.

Dit is het tweede van drie delen die verschijnen op dinsdag 10, woensdag 11 en donderdag 12 mei.

        

Het IMF is volgens de eigen website  een organisatie van 189 landen “die samenwerken aan het bevorderen van mondiale monetaire samenwerking, veiligstellen van financiële stabiliteit, vergemakkelijken van de internationale handel, bevorderen van hoge werkgelegenheid en het verminderen van de armoede in de wereld.”

Het primaire doel van het IMF “is om de stabiliteit van het internationale monetaire systeem te garanderen – het systeem van wisselkoersen en internationale betalingen dat landen (en hun burgers) in staat stelt met elkaar te handelen.”

Het Fonds werd opgericht in juli 1944 op een VN conferentie in de Amerikaanse stad Bretton Woods (New Hampshire).

Uit dat fonds gaat binnenkort mogelijk bijna een half miljard dollar naar Suriname. Het land had in januari 2016 het Fonds benaderd “om de mogelijkheid van financiële steun door het IMF te bespreken voor hun economische hervormingsprogramma in reactie op de scherpe daling van de internationale grondstoffenprijzen”, maakte het IMF op 22 januari bekend.

Economisch hervormingsprogramma

     
 

Koudwatervrees?

 
     

Suriname kwam goed voorbereid met haar verzoek: “Verschillende belangrijke beleidspunten zijn reeds doorgevoerd in de context van dit programma”, meldde het Fonds, dat dan ook klaar stond om samen met “onze zusterorganisaties – de Caribische Ontwikkelingsbank, de Inter-Amerikaanse Ontwikkellingsbank en de Wereldbank – Suriname te helpen” om de economische uitdagingen het hoofd te bieden.

Angst

Tegen die lening bestaat bij een deel van de bevolking behoorlijk wat bezwaar, en zelfs angst. Het IMF heeft namelijk zijn reputatie niet mee: velen zien doemscenario’s aan de financiële horizon.

Waar komt die ongerustheid vandaan? Zijn er aanwijzingen uit het verleden die deze onrust kunnen verklaren? Of is het gewoon koudwatervrees?
Wij gaan stap voor stap op zoek naar antwoorden: wat is het IMF? Wat is de relatie met de Wereldbank, die in discussies over het IMF regelmatig ook ter sprake komt?

Wat zijn de ervaringen van andere landen met IMF-leningen? Hoe verging het die landen voor, tijdens en na het krediet? Vanwaar die angst?

 

10
 
Overeenkomst

Op 15 april 2016 gaf het Fonds een persbericht uit, waarin verslag werd gedaan van besprekingen die in Paramaribo waren gevoerd met vertegenwoordigers van Suriname.

Het IMF-team heeft overeenstemming bereikt met een team van deskundigen van de Surinaamse overheid, zegt het Fonds, over de belangrijkste elementen van een economisch programma dat kan worden ondersteund door een tweejarige stand-by-arrangement (SBA) voor een bedrag van circa 478 miljoen dollar.

imf-predatorAls de Surinaamse regering “op tijd een aantal acties afrondt” en indien noodzakelijke financiële garanties kunnen worden verkregen, zou de Raad van Bestuur van het IMF de voorgestelde financiële regeling begin mei in overweging kunnen nemen.

“Suriname staat voor grote uitdagingen op de korte termijn, die voornamelijk zijn veroorzaakt door een scherpe daling van de internationale prijzen van zijn exportproducten”, schrijft het IMF.

Het Fonds zegt dat de prijsdalingen van goud en olie “substantiële externe en fiscale tekorten” hebben veroorzaakt en dat “interne reserves significant zijn gedaald”.

Vooruitzichten

Deze ontwikkelingen, in combinatie met de sluiting van Suralco’s aluminiumoxide raffinaderij in het najaar van 2015, hebben de economie in een recessie geduwd, concludeert het IMF.

“De vooruitzichten voor groei op middellange termijn blijven echter gunstig, in het licht van de aanhoudende expansie in de goud- en oliesector” constateert het Fonds.

In de verklaring geeft het IMF een opsomming van “belangrijke stappen die de autoriteiten de afgelopen maanden hebben genomen” om de Surinaamse economie te stabiliseren en de basis te leggen voor herstel: snijden in uitgaven, afbouw van energiesubsidies, fiscale aanpassingen, om maar wat te noemen.

Het Surinaamse programma houdt ook in: hervormingen in het wisselkoersbeleid en het monetaire beleid om de weerstand tegen huidige en toekomstige schokken te vergroten, en een gestage wederopbouw van buitenlandse reserves mogelijk te maken.

8
 
Sovereign wealth fund

Er komt ook een sovereign wealth fund (SWF), schrijft de organisatie. Maar wat is een SWF?

Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën is er “geen algemene, universeel geaccepteerde definitie van een SWF.” Het ministerie hanteert als definitie “een beleggingsinstrument van de regering dat wordt gefinancierd door ‘foreign exchange assets’ (bezittingen die zijn verkregen met vreemde valuta) en separaat wordt beheerd van de officiële reserves van de monetaire autoriteiten.”

SWF’s worden dus niet beheerd door bijvoorbeeld een Centrale Bank, maar door de overheid zelf.

Transparantie
transparent

Dat was precies waarom SWF’s in 2007 ter discussie stonden in een vergadering van de G7, een groep van 7 rijke landen. Die maakten zich zorgen over de transparantie van en verantwoording door SWF’s.

Simpel gezegd: een overheid kan van alles doen met of binnen een SWF, zonder dat dit meteen zichtbaar wordt. SWF’s (bijvoorbeeld het Chinese staatsfonds) verliezen soms miljarden dollars bij verkeerde beleggingen, zonder dat officieel bekend wordt gemaakt hoe groot die verliezen zijn.


Lees meer:

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL

    Print       Email
  • Published: 2 maanden ago on 3 september 2020
  • By:
  • Last Modified: september 3, 2020 @ 12:42 am
  • Filed Under: Nieuws
Translate »