Loading...
Navigatie:  Home  >  Nieuws  >  Bericht

Behandeling interpellatievoorstel VHP over besteding kasreserve

 12 maart 2020 

    Print       Email

GFC NIEUWS- Een interpellatievoorstel dat ruim twee weken terug werd ingediend door het VHP-lid, Asiskumar Gajadien, over de besteding van een deel van de kasreserve van de commerciële banken wordt vandaag in DNA behandeld.

Onlangs is bekend geworden dat er door de Centrale Bank van Suriname naar schatting 200 miljoen USD vanuit de kasreserve van middelen van cliënten/depositomiddelen van de commerciële banken is onttrokken. Het is nog steeds onduidelijk waaraan en in welke mate deze onttrokken middelen zijn besteed, schreef het lid in het voorstel.

Gesproken wordt over aflossing van de schulden, koersinterventie(s), importen en andere verplichtingen. Ook is er nog steeds onduidelijkheid en een groot wantrouwen over het beheer van de resterende kasreserve van de commerciële banken, bestaande uit vreemde valuta (50%) en de Surinaamse Dollar (35%). Inmiddels constateren we dat de wisselkoersen voor vreemde valuta’s dagelijks blijft stijgen.

Zelfs banken gebruiken verschillende wisselkoersen voor vreemde valuta. Eveneens stelt het lid vast dat de publicatie van cijfers van de Centrale Bank van Suriname niet tijdig plaatsvinden, zoals verplicht is. De laatste gepubliceerde weekbalans – voor zover correcte weergave – dateert van 31 januari 2020.

Hieruit is er volgens Gajadien af te leiden dat het dekkingspercentage van onze munteenheid, conform artikel 19 van de Bankwet, reeds geruime tijd onder de 50% ligt. Met de indicatoren van het verpanden van onze goudreserve en de verschuivingen in onze internationale monetaire reserve, zal het dekkingspercentage van ons munteenheid onder de 35% komen te liggen.

In dit kader stelde het lid volgende vragen:

1. Kan de juiste informatie met betrekking tot gebruik van de onttrokken kasreserve aan ons opgestuurd worden? Dit inclusief de verantwoordelijke opdrachtgevers, waaraan het allemaal is besteed en de daarbij behorende juiste bedragen.

2. Is er een beschikking opgemaakt waarin zijn verwerkt de buitengewone omstandigheden om te mogen afwijken van het dekkingspercentage onder de 50% zoals aangegeven in artikel 19 lid 1 van de Bankwet?

3. Zal het herstel van het dekkingspercentage onder de 35% door middel van devaluatie van onze munteenheid plaatsvinden?

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL

    Print       Email
  • Published: 2 weken ago on 3 september 2020
  • By:
  • Last Modified: september 3, 2020 @ 12:42 am
  • Filed Under: Nieuws
Translate »