Loading...
Navigatie:  Home  >  Nieuws  >  Bericht

Gezamenlijke controle HI&T, bestuursdiensten en Politie tegen ongebreidelde prijsstijgingen

 12 maart 2020 

    Print       Email

GFC NIEUWS-
GFC NIEUWS- Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) heeft in afstemming met de ministeries van Justitie en Politie en Regionale Ontwikkeling, besloten om gepaste maatregelen te treffen om zodoende de ongebreidelde prijsstijgingen van de afgelopen weken onder controle te krijgen.

“De situatie is naast de perikelen met de wisselkoers mede te wijten aan toenemende vrees voor het Coronavirus, waardoor mensen zonder directe aanleiding aan het hamsteren slaan. Dit leidt onnodig tot schaarste en stijging van prijzen voor met name de eerste levensbehoeften,” laat het ministerie optekenen.

In samenwerking met de politie en bestuursdiensten, zal de Economische Controle Dienst (ECD) in de komende periode erop toezien dat de volgende, geldende regels en wetten, strikt worden nageleefd.

Het is eenieder verboden:

• Goederen, diensten en huurprijzen, uitsluitend in vreemde valuta aan te duiden en te verhandelen. Te allen tijde, dient de prijs in Surinaamse Dollars te zijn vermeld en moet de consument in de gelegenheid worden gesteld om de transactie in Surinaamse Dollar te voldoen.

• De maximale winstmarges te overschrijden zoals wettelijk is vastgesteld.

• Het is verboden om in vreemde valuta te handelen. Dit is slechts toegestaan aan de CBvS, de deviezenbanken en de wisselkantoren.

• Prijzen van goederen en diensten aan te bieden zonder een prijsaanduiding, ingevolge het prijsaanduidingsbesluit.

Het bovengenoemde verbod geldt onder meer voor importeurs, tussenhandelaren, groothandelaren en de kleinhandel (winkeliers), alsook dienstverleners. Het hanteren van oneigenlijke koersen bij de kostprijscalculatie is niet toegestaan.

Bij overtreding van deze voorschriften zal het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme in samenwerking met het Openbaar Ministerie en de Centrale Bank van Suriname streng optreden krachtens de Wet Economische Delicten en andere wettelijke regelingen. Hierbij kan onmiddellijke intrekking van vergunningen, het opleggen van boetes en sluiting van de onderneming plaatsvinden.

Naast de aangekondigde maatregelen die van overheidswege zullen volgen om de koersvlucht en prijsstijgingen ter hand te nemen, doet het ministerie een beroep op de samenleving om zoveel als mogelijk de rust te bewaren en niet mee te gaan in acties en handelingen die onnodig paniek en onrust met zich meebrengen.

Het ministerie heeft een klachtenunit en roept de Surinaamse samenleving op om steeds de Surinaamse Dollar als wettig betaalmiddel te hanteren bij het doen van transacties.

In geval van onregelmatigheden kan men gebruikmaken van:

Het verkort nummer: 1940
Het WhatsApp-nummer: 853-0915
Het e-mailadres: consumentenz[email protected] en
De diensten van de afdeling Consumentenzaken aan de Havenlaan Noord 1.

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL

    Print       Email
  • Published: 2 weken ago on 3 september 2020
  • By:
  • Last Modified: september 3, 2020 @ 12:42 am
  • Filed Under: Nieuws
Translate »