Loading...
Navigatie:  Home  >  Nieuws  >  Bericht

LVV en ADRON ondersteunen boeren bij bestrijding ziekten en plagen

 12 maart 2020 

    Print       Email


GFC NIEUWS-
Boeren in de Nannipolder hebben de hulp van het Anne van Dijk rijstonderzoekscentrum (Adron) en het LVV ressort westelijke polders ingeroepen, om hen bij te staan en van advies te dienen.

De boeren in dit gebied kampen met aantasting van hun aanplant door insecten. Hierdoor krijgen zij te maken met halve droge en bruine padiekorrels nog voordat de padie rijp is.

Om precies na te gaan wat het probleem is hebben de voorlichters van LVV, ondersteund door het Adron, allereerst een veldonderzoek gedaan.

Na onderzoek van de aangetaste aanplant is gebleken dat delphacide, zaadwantsen, stengelboorders en spinmijten zich huisvesten in de aanplant. Deze zullen met behulp van insecticiden worden bestreden. Hierbij zullen de juiste bestrijdingsmiddelen in de juiste hoeveelheden op een zo verantwoorde manier worden gebruikt.

De aanpak is in samenspraak met de LVV voorlichters en ADRON onderzoekers voorgehouden aan de boeren. Er zal nauwgezet worden nagegaan hoe de bestrijding zal plaatsvinden en hoe het herstelproces verloopt.

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL

    Print       Email
  • Published: 3 weken ago on 3 september 2020
  • By:
  • Last Modified: september 3, 2020 @ 12:42 am
  • Filed Under: Nieuws
Translate »